Ventilationssystem

Ventilationssystem

Om ventilationssystem

Ett ventilationssystem består i regel av slangar eller spirorör som transporterar luft i en byggnad. Dessa system används för att distribution av värme, som luftkonditionering och ventilation, och är en viktig del av en byggnads funktion och luftflöde. Ett rätt utformat ventilationssystem ska vara energieffektivt och ha rätt storlek för byggnaden som det sitter monterat i. Ett ventilationssystem konstrueras av ventilationsingenjörer och monteras av installatörer inom bygg- och ventilationsbranschen enligt ventilationsingenjörens ventilationsritningar.

Ventilationssystemets historia

Allt sedan den industriella revolutionen, när olika mekaniska apparater och system började utvecklas och fulländas, har olika former av ventilationssystem använts i bostäder och kommersiella byggnader för att fördela luftflödet på ett gynnsamt sätt. De första ventilationssystemen var helt enkelt avsedda för att dra ut rök från öppna spisar och kaminer. Med tiden har ventilationssystemen utvecklats och blivit alltmer tekniskt komplicerade, till en sådan grad att deras design blivit så avancerad att de kräver en ventilationsingenjörs konstruktion och beräkningar. Ventilationssystem hade ofta ett fyrkantigt tvärsnitt förr. Med tiden har istället cirkulära spirorör kommit att ta över större delen av marknaden. Det finns dock fortfarande vissa användningsområden där man fortfarande använder rektangulära kanaler. Mestadels beroende på platsbrist eller att man bygger ut ett befintligt ventilationssystem som redan är uppbyggt med rektangulära kanaler.

Principer för ventilationssystem

Ett ventilationssystem har en väldig inverkan på våra dagliga liv. Dessa system för bort förbrukad, fuktig och unken luft samtidigt som frisk luft, även kallad ”tilluft” förs in i byggnaden och distribueras till alla rum. Varm och kall luft riktas från värme- och kylaggregat till alla utrymmen så att vi kan leva ett bekvämt liv på våra arbeten och i våra hem. Byggnader som saknar korrekt utformade ventilationssystem och därigenom har en dålig ventilation skapar ofta andningsbesvär hos de personer som vistas där.

Egenskaper hos ett ventilationssystem

Ventilationssystem består av så mycket mer än bara ventilationskanalerna. Spirorören är de som överför luft mellan de olika delarna i ventilationssystemet. Hjärtat i ett ventilationssystem är det värme- och kylaggregat som förser anläggningen med uppvärmd och filtrerad luft. Ett sådant aggregat, ofta ett så kallat FTX-aggregat kan betjäna allt från ett enskilt rum till ett helt hem. Luftens temperatur i ventilationssystemet regleras och transporteras via spirorören till de olika delarna av byggnaden. Frisk luft sugs in genom ytterväggsgaller och filtreras därefter för att sedan distribueras medan förbrukad luft sugs ut ur rummen och skickas ut ur byggnaden genom ytterväggsgaller, frånluftshuvar eller motsvarande. Ett ventilationssystem kan även innehålla andra komponenter såsom fläktar, isolering och styrenheter.

Typer av ventilationssystem

Ett ventilationssystem finns i en mängd olika varianter och storlekar för att passa alla byggnadsstorlekar. De skräddarsys ofta av en ventilationskonstruktör för varje enskilt byggprojekt. Ventilationskanalerna tillverkas i regel av stål och är oftast galvaniserade. De kan vara runda, fyrkantiga, rektangulära eller cirkulärt spiralformade. De så kallade spirorören är vanliga i offentliga lokaler där de sitter uppsatta under taket och lätt känns igen på grund av dess karaktäristiska utseende. Alla kanaler som går från uppvärmda till ouppvärmda utrymmen måste isoleras för att skydda från uppkomst av kondens och till viss del även dämpa ljudet som alstras av luftflödet. Isoleringen kan till exempel bestå av ett stycke stenull som lindas med insidan mot kanalen efter att denna har installerats.

Potential hos ett ventilationssystem

Stor hänsyn måste idag tas till ventilationssystemet och hur detta bidrar till miljöeffektiviteten hos en byggnad. Användande av värmeåtervinning exempelvis så kallad FTX är den enskilt största faktorn för att hålla energiförbrukningen låg och förhindra slöseri. Därför gäller det att ventilationssystemet är konstruerat av en riktig ventilationskonstruktör och därefter monterat på ett fackmannamässigt sätt med ett minimalt luftläckage. Redan vid ritstadiet ska hänsyn tas till att ventilationssystemet blir möjligt att både inspektera och rensa. En OVK-tekniker ska efter installationen både testa och justera in aggregat och ventiler för att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska.

 

Spirorör den runda revolutionen för ventilationssystem