Ventilationsfilter i FTX-aggregat

Ventilationsfilter

Ventilationsfilter är den viktigaste komponenten när det gäller att tillse att den luft som strömmar genom spirorören är ren och därmed en viktig faktor för den totala inomhusmiljön. Ett ventilationsfilter ska vara konstruerat för att avlägsna fasta partiklar som damm, pollen, bakterier och mögel från den luft som strömmar in i vistelseutrymmet. I vissa fall, exempelvis vid användande av så kallade FTX-aggregat så filtrerar man även den utgående luften för att hindra nedsmutsning av ventilationsaggregatets värmeväxlare.

Ventilationsfilter

Filterklasser

När det gäller ventilationsfilter för ventilationssystem så förekommer de i flera klasser men de vanligaste är F5 och F7. Dessa klasser anger hur stort genomsläpp det finns i filtermaterialet. Filterklasserna filtrerar bort förorenande partikelstorlekar enligt nedan:

F5 partiklar större än 5 mikrometer
F7 partiklar större än 2 mikrometer

Man brukar definiera olika ämnens partikelstorlekar enligt följande:

Rök  0.09–1.0 mikrometer
Pollen  0.5–3 mikrometer
Damm  5–11 mikrometer

Byte av ventilationsfilter

För att luften ska hållas så ren som möjligt med ett bibehållet flöde och med minsta energiförbrukning så är det viktigt att ventilationsfilterna byts ut innan de blir alltför smutsiga. Undersökningar har visat att ett lämpligt intervall för bytena är två gånger per år. Lokala variationer beroende på olika förekomster av föroreningar i utomhusluften kan naturligtvis förekomma och det kan påverka bytesintervallerna. Generellt bör man dock inte göra färre än två byten av ventilationsfilter per år. Man kan passa på att studera de uttjänta ventilationsfilterna med avseende på nedsmutsning för att bedöma om de byts ut med lagom intervall.

Inköp av ventilationsfilter

Priset är en viktig aspekt vid inköp av ventilationsfilter och med tanke på att det förekommer ett stort antal leverantörer så lönar det sig att jämföra olika erbjudanden. På sistone har det blivit vanligare med så kallade storpack. Ofta säljs dessa i form av 3-pack. Man får då en komplett uppsättning för tre kompletta byten vilket oftast räcker i över ett år. Genom dessa 3-pack sparar man både plånbok och miljö. Ibland kan priserna vara så låga att man i princip får ett 3-pack för samma pris som ett filterset.

Påsfilter för ventilation

Spirorör den runda revolutionen för ventilationssystem