Ventilationskanaler

Spirorör

Princip

Spirorör kan tillverkas av en mängd olika material exempelvis galvaniserat eller rostfritt stål, aluminium, polyvinylbelagd eller i förlackerat utförande. Spiromaskinen lindar ett omkring 100 mm brett metallband och falsar därefter ihop kanterna så att det bildas ett sammanhängande spirorör. De fyra plåtlagerna i spiralfalsen fungerar som en förstärkningsribba, som ökar rörets motstånd mot hoptryckning och deformation till mer än dubbelt jämfört med längsfalsade eller svetsade rör. Denna starkare och styvare konstruktion tillåter långa längder av spirorör i en mängd olika diametrar från 63 till 1500 mm vilka tillverkas i längder från en till 20 meter.

Spirorör

Fördelar

Vid en jämförelse mellan installationsarbetet under montering av spirorör och traditionella kanaler av rektangulärt tvärsnitt finner man även ytterligare fördelar. Ett spirorör är till exempel både styvare och lättare. Det gör att behovet av upphängningskomponenter, förstyvningar och förstärkningar minskar. Samma sak gäller för antalet fästelement som ventilationsnitar och självborrande skruvar. Den låga vikten underlättar ibland så pass mycket att ventilationssystemet ofta kan monteras av en person istället för två. I de fall ventilationssystemet ska isoleras så är även det betydligt enklare. Antingen det gäller att dra på en så kallad isolerstrumpa för kondensisolering, en nätmatta för brandisolering eller en lamellmatta för värmeisolering.

Tätning

Vanliga metoder för tätning av ett ventilationssystem bestående av spirorör inkluderar standardanslutningar för nippel/muff eller hane/hona vilka kräver applicering av någon form av tätning såsom tejp eller ventfogmassa. I Sverige har dock tillverkarna valt att använda fabriksapplicerade packningar som effektivt tätar anslutningarna utan något ytterligare behov av tätningsmedel.

Tätning

Energiförbrukning

Användandet av spirorör i ett ventilationssystem har flera fördelar. Bland annat minskas energiförbrukningen genom användandet av cirkulära kanaler. I dessa skapas nämligen ett jämnt inre tryck vilket i sin tur gör att flödena blir mer effektiva. Studier har visat att en rund kanal ger betydigt mindre strömningsmotstånd jämfört med en rektangulär kanal och det minskar naturligtvis energiförbrukningen. Med en fals som helt sitter på utsidan av röret har spirokanalen dessutom en slät insida som ytterligare minimerar friktionsförlusterna.

Spirokanalen

Spirorör den runda revolutionen för ventilationssystem